Sport og musikk

Musikk er motiverende og oppmuntrende. Mange opplever at de klarer litt ekstra når de trener til musikk. Da er det lettere å presse seg selv, og holde ut litt lenger.

Det er selvsagt viktig å velge rett type musikk. Deprimerende musikk er ikke særlig motiverende. Hvis man spiller sanger man begynner å gråte av, får man neppe mer treningslyst. Musikk med litt raskt tempo er bedre. Velg en sang som får deg til å føle deg vel. En sang som gir deg lyst til å danse, gir deg også lyst til å trene i takt med musikken.

Løping til musikk gjør treningen mindre ensformig, men man kan spille musikk nesten uansett hvilken treningsform man velger. Musikk brukes aktivt i mange treningsstudioer, enten man deltar i dans eller spinning. Hvis du har deltatt i denne typen organisert trening, vet du at musikkens rytme og takt er viktig. Ved å bruke musikken bevisst, motiverer du deg selv litt ekstra.