I motsetning til hva mange tror så er gambling fullt lovlig i Norge, men 1. juni 2010 fikk bankene forbud mot å godta transaksjoner mellom norske kredittkort og spillselskaper. Det som også er forbudt er organisert live gambling. Du kan gjerne spille poker med venner i private lag så lenge det ikke er organisert.

199472-slot-machine-detail

Som i alle andre land er spill regulert i Norge med eget regelverk, og da spesielt pengespill. Med pengespill menes spill der det satses penger i sammenheng med idrettskonkurranser, lotteri via utbetalingsautomater, tallspillet lotto og pengespill generelt.

De spillsidene som satser på det norske markedet har på lovlig vis gjort norske kredittkort tilgjengelige, og tilbyr i tillegg muligheten for å bruke e-lommebøker som Skrill og Neteller.

Det er Kongen som avgjør hvilke lover som skal gjelde for de forskjellige spillene. Dette for å sikre spillerens sikkerhet under det offentliges kontroll, og på den måten unngå og forebygge de negative konsekvensene pengespill kan gi.

Det er de ulike departementene som setter spillereglene for de spillene loven gjelder for. De bestemmer også hvor stor andel av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster. De kontrollerer også en øvre beløpsgrense for en gevinst og at beløpet skal avrundes. Det er ikke lov å ha dyr og alkoholholdige varer som gevinst.

Aldersgrensen for spill i Norge er 18 år, men departementet kan fastsette andre aldersgrenser for enkelte spill. Spilleloven omhandler også styreformen av de forskjellige casinoene, og krever at casinoets styre må bestå av minimum fem medlemmer.

Lovverket rundt reklamering av pengespill er også strengt kontrollert. Det er blant annet ikke lov å reklamere for slike spill i aviser og tidsskrifter, heller ikke reklame eller omtale av utenlandske tallspill eller pengespill i sammenheng med idrettskonkurranser og andre konkurranser.

Man har også noe som heter Lotterinemda. Dette er en klageinstans for Lotteritilsynets vedtak. Klagenemda kan gi generelle pålegg, men ikke instruere Lotterinemda i enkeltsaker. For å lese mer informasjon om norske spillelover kan du gå til nettsiden Politiguiden.

Norsk Tipping AS har enerett på gevinstautomater. Dermed er kontrollbehoved redusert med det som følge at Lotteritilsynet per 1/1-2008 overtok politiets forvaltning av saker etter lotteriloven av 1/1-2006. Lotteritilsynet ledes av en direktør oppnevnt av Kongen, der departementet har fastsatt instrukser for stillingen.