Det finnes lover og regler for alt, og i Norge så har man selvfølgelig egne lover for spill, spesielt når det kommer til ulike former for pengespill. Pengespill vil si alt innen pengespill som har sammenheng med idrettskonkurranser, lotterispill som utføres gjennom bruk av utbetalingsautomater, andre pengespill samt tallspillet lotto.

Det er Kongen som bestemmer hvilke spill og konkurranser loven skal gjelde for. Denne loven er skrevet for å sikre at pengespill skal avholdes i betryggede former som er under det offentliges kontroll, for å unngå de negative konsekvensene som kan følge av pengespill. Det er også departementet som setter spilleregler for de spillene som loven gjelder for. I Norge er det slik at på alle utbetalingsautomater er aldergrensen 18 år. Departementet har lov til å fastsette andre aldersgrenser for deltakelse i andre spill, på samme måte som nevnt over. Det er også departementet som fastsetter hvor stor del av innsatsbeløpet som skal gå til gevinster, og det gjelder for hvert enkelt spill. De kan også bestemme at en gevinst ikke kan overstige et visst beløp eller at gevinstbeløpet skal avrundes.De siste årene har det blitt mer og mer populært med spilling på nett, og Norge har allerede et stort antall ulike casino-nettsider. Onlinekasinoer øker med popularitet, men også disse blir påvirket av spillereglene i Norge. Hos onlinekasinoer.com kan man lese mer om blant annet norske nettcasinoer. En del av spilleloven i Norge sier også at selskapet det gjelder må være ledet av et styre med et minimum på fem medlemmer, og ifølge instruksen kan det bli fastsatt kortere eller lengre tjenestetid. Det er også flere lover rundt hvordan det kan reklameres for ulike spill som involverer penger, blant annet er det forbudt å annonsere aviser og andre tidsskrifter med slik reklame. Det er heller ikke lov å spre informasjon om utenlandske tallspill, og heller ikke om pengespill som hører sammen med idrettskonkurranser og andre konkurranser.