Norges virksomheter kan i bunn og grunn deles inn i to; Private og offentlig sektor.

Privat sektor

Den private sektor er en samlebetegnelse på alle privateide bedrifter og alle ideelle organisasjoner. Sektoren er ikke under direkte kontroll av myndighetene og drives ofte med mål om profitt. Privat sektor består hovedsakelig av selskaper. Det finnes også private organisasjoner som ikke har profitt som mål, for eksempel private veldedige organisasjoner og ideelle organisasjoner.

Offentlig sektor

Offentlig sektor er en samlet betegnelse på statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Disse foretakene eies eller er kontrollert av staten eller kommunene. Den norske økonomien er en blandingsøkonomi. Det vil si at det finnes både en privatisert sektor og en offentlige sektor. Noen sektorer har både offentlige og private virksomheter, som for eksempel skole. Du kan selv velge om du ønsker å følge det “tradisjonelle” løpet og gå på en offentlige skole, eller gå på en privatskole.

Kundeservice

Siden den private sektor er drevet av profitt og fortjeneste har de også et konkurransefortrinn når det gjelder kundeservice. De fleste selskaper har store avdelinger som tar seg av forbrukerne. I den offentlige sektoren er du “en av mange”. Derfor kunne den offentlige sektor med fordel også ha brukt mer tid på kundeservice. Klikk deg frem til mer informasjon.